Podpora našich obchodných vzťahov je potrebná vo všetkých smeroch. Zahraničného investora pri príchode do krajiny, kde sa rozhodol investovať, v prvom rade zaujímajú podmienky na podnikanie, ako aj to, či je ekonomické prostredie a politická situácia stabilná. A práve vďaka naším členom, medzi ktorých najnovšie patrí aj advokátska kancelária Vojčík & Partner, sú informácie dostupnejšie a vstup na trh jednoduchší.

Vojčík & Partners je jedna z najlepších slovenských advokátskych kancelárii, ktorá bola viackrát ocenená ako Právnická firma roka (2016) a Právnická firma roka “Odporúčaná kancelária” (2013, 2015) v kategóriách ako Duševné vlastníctvo, Telekomunikácie, Právo informačných technológií a Sporová agenda.

Túto advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal tým na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Dnes sieť advokátskych a patentových kancelárií vedie jeho syn, JUDr. Leo Teodor Vojčík.

Kancelária svojim klientom poskytuje kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni obzvlášť v oblasti práva duševného vlastníctva, v rámci ktorého sa ich znalosti, skúsenosti a najmä výsledky hlásia medzi absolútnu špičku na Slovensku.

Hlavné sídlo firmy majú v Košiciach s pobočkami v Žiline, v Bratislave a reprezentatívne zastúpenie majú aj v Bruseli. Sme hrdí, že sme medzi nás mohli pozvať práve spoločnosť, akou je Vojčík & Partners a tešíme sa na spoluprácu.