Sponsorship opportunities

Nový člen v našich kruhoch – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Podpora našich obchodných vzťahov je potrebná vo všetkých smeroch. Zahraničného investora pri príchode do krajiny, kde sa rozhodol investovať, v prvom rade zaujímajú podmienky na podnikanie, ako aj to, či je ekonomické prostredie a politická situácia stabilná. A práve vďaka naším členom, medzi ktorých najnovšie patrí aj advokátska kancelária Vojčík & Partner, sú informácie dostupnejšie…

Read more