Náš člen – právnická kancelária Allen & Overy Bratislava, s.r.o. pripravila 21. februára seminár na veľmi aktuálnu tému novej CSRD smernice.

Podľa údajov prednášajúcich sa táto povinnosť v súčasnosti vzťahuje na cca 1100 firiem na Slovensku

Michaela Némethová,Petra Dzubáková a Igor Havlicek v rámci semináru predstavili hlavné novinky a výzvy, ktoré CSRD smernica prináša pre podniky, ako aj praktické rady a tipy, ako sa na ne pripraviť. Diskutovalo sa aj o tom, aké sankcie čakajú podniky za nedodržanie nariadenia.
 
Ďakujeme Allen & Overy Bratislava, s.r.o. za užitočné informácie a tipy, z ktorých určite bude profitovať viac ako 30 účastníkov seminára.

Our member – the law firm Allen & Overy Bratislava, s.r.o. – organized a seminar on the very current topic of the new CSRD directive on February 21st.

According to the speakers, this obligation currently applies to approximately 1,100 companies in Slovakia.

Michaela Némethová, Petra Dzubáková, and Igor Havlicek presented the main updates and challenges brought by the CSRD directive for businesses, as well as practical advice and tips on how to prepare for them. The discussion also covered the sanctions that companies face for non-compliance with the regulation.

We thank Allen & Overy Bratislava, s.r.o. for the useful information and tips, which will certainly benefit more than 30 seminar participants.


____________