Britská obchodná komora na Slovensku sa svojim podpisom 22. februára 2024 pripojila k Iniciatíve za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie – EQUAL PAY INITIATIVE.

Naša partnerská organizácia  Akčné ženy priniesla do verejného priestoru tému nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien. Deň rovného odmeňovania (Equal Pay DayEPD) je symbolický deň, upozorňujúci na platové rozdiely, ale aj názov rovnomennej konferencie, ktorej sme boli na jeseň partnerom a Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva, jej ambasádorkou. Vyústením aktivít, nadväzujúcich na konferenciu sa stala Iniciatíva za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie pre každého bez rozdieluEqual Pay Initiative. Na slávnostnej ceremónii podpisovania nás zastupovala Ivona Žitná, Relationship & Event Manager: „Veľmi ma potešilo, koľko našich členských firiem som tam stretla a  bola som hrdá, že aj takúto podobu má zodpovedné podnikanie,“ s radosťou skonštatovala Ivona: „Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu a  motivovať na ňu ďalších.“   Svojim podpisom sa k iniciatíve môže pripojiť aj Vaša firma:  TU

.

Our partner organization, Akčné ženy brought the issue of pay inequality between men and women into the public sphere. Equal Pay DayEPD  is a symbolic day highlighting wage disparities, as well as the title of a conference in which we partnered last autumn, with Miroslava Remenárová, Chairwoman of the Board, serving as its ambassador.

As a result of activities following the conference, the Equal Pay Initiative was launched, advocating for equal and fair pay for everyone without discrimination.

 Ivona Žitná, Relationship & Event Manager, represented us at the signing ceremony. “I was pleased to see how many of our member companies were there, and I was proud to see that responsible business takes such a form,” Ivona said joyfully. “Together, we can make a change and motivate others to do the same.


____________