Základom pokroku je inovácia a rozvoj znalostí, preto sme v máji spustili KNOWLEDGE FORUM, nový formát na stretávanie tých, ktorí zdieľajú rovnaký pohľad.


Ďakujeme spoločnosti Asseco CEIT, že túto ideu podporila a mohli sme spoločne odštartovať prvé zo stretnutí pod názvom “Naštartujte svoj výrobný potenciál s dvojicou – zárukou úspechu: Automatizácia & Digitalizácia“, 30. mája 2023 v priestoroch centrály Asseco na Galvaniho 19 v Bratislave.


Privítali sme viac ako 60 špičkových expertov na digitalizáciu a automatizáciu z oblasti výroby, špeciálne automotive. Takáto zostava sa podľa vyjadrení účastníkov nevidí hocikedy a sme hrdí, že to dokázala práve naša komora!
Ako to vyzeralo na našom prvom Knowledge Forum? Nazrite cez krátke video.

Videomateriál: Asseco CEIT, a.s.

The basis of progress is innovation and the development of knowledge, so in May we launched the first KNOWLEDGE FORUM, a new format for meeting like-minded people.

We thank Asseco CEIT for supporting this idea and together we could start the first of the meetings under the title “Unlock Your Production Potential With the Twins of Success: AUTOMATION & DIGITIZATION“, on May 30, 2023 in the premises of the Asseco headquarters at Galvaniho 19 in Bratislava.

We welcomed more than 60 top experts in digitization and automation from the field of production, especially automotive. According to the participants, such a lineup has never been seen before, and we are proud that our chamber was able to do it!

What was it like at our first Knowledge Forum? Watch the short video.

Video source: Asseco CEIT, a.s.