Ceit Partner

Innovations from CEIT in Žilina accelerate the post-crisis restart of companies.

Slovak industry is one of the sectors most affected by the coronavirus pandemic. Today, companies are primarily focused on maintaining production processes even in conditions of stricter hygiene and preventive measures. That is why we at CEIT have developed a number of original solutions to help companies manage a post-crisis restart. These solutions can be applied in industrial enterprises as well as, practically, everywhere where a larger number of people are concentrated. Modern technologies can be a tool for maintaining good conditions during the coronavirus pandemic, but also in any ever-changing or even unexpected situations that may arise in the autumn.

https://ceitgroup.eu/en/covid-19-solution

______________________________________________________

Prioritou najbližších dní je bezpečná výroba

Inovácie zo žilinského CEIT urýchľujú pokrízový reštart firiem.

Slovenský priemysel patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Firmy sa dnes prioritne sústreďujú na udržanie výrobných procesov aj v podmienkach prísnejšej hygieny a preventívnych opatrení. Aj preto sme v CEIT vyvinuli rad originálnych riešení, ktoré pomôžu firmám zvládnuť pokrízový reštart. Uplatnia sa nielen v priemyselných podnikoch, ale prakticky všade, kde sa koncentruje väčší počet ľudí.  Moderné technológie môžu byť nástrojom na udržanie si dobrej kondície nielen počas pandémie koronavírusu, ale aj v akýchkoľvek premenlivých či dokonca nečakaných situáciách, ktoré sa môžu objaviť už na jeseň.

https://ceitgroup.eu/sk/covid-19