LEGAL TECH HUB Kick Off

Britská obchodná komora na Slovensku sa pripojila k novej iniciatíve, ktorá vznikla z podnetu nášho člena, advokátskej kancelárie Matejka & Friedmannová. Legal Tech Hub je súčasťou nového formátu Knowledge Forum, ktoré sme predstavili v máji 2023. Legal Tech Hub je platformou, kde sa na jednom mieste sústreďujú užitočné poznatky a informácie o technologických nástrojoch či riešeniach, ktoré môžu…