VÍTAME NOVÉHO ČLENA

Privítať nového člena v Britskej obchodnej komore je pre nás utvrdením, že sa nám darí napĺňať naše poslanie: podporovať biznis našich členov, presadzovať ich záujmy a vytvárať priestor na networking. Tiež sa nám darí prepájať firmy naprieč krajinami a odvetviami.  S radosťou preto vítame v našich radoch spoločnosť Novo Nordisk, poprednú globálnu zdravotnícku spoločnosť založenú v roku 1923 so…