Oznámenie o zmene obchodného mena spoločnosti

S potešením  oznamujeme, že náš člen Adecco Solution začína svoju novú cestu a od 1.11.2023 mení svoj obchodný názov na Talent Solutions. Jedná sa o logický vývoj dlhodobej výstupnej stratégie Adecco zo slovenského trhu, ktorý sa začal v júni 2021, keď sa majoritným vlastníkom stala spoločnosť Avanta Intermare Holding Ltd a bola ukončená jej akvizíciou 100 % podielu. Táto zmena odzrkadľuje vyvíjajúcu sa víziu, rast a odhodlanie poskytovať ešte lepšie služby obchodným partnerom.

……

Name change announcement

We are thrilled to announce an exciting development in our member company’s journey. As of 1.11.2023 Adecco is  changing company name to Talent Solutions.ain as the preferred partner to Adecco Group clients in this region. This is a logical progression of the market exit strategy of Adecco Group in Slovakia that began in June 2021 when Avanta Intermare Holdings Ltd became the majority stakeholder and was finished with the acquisition of 100% ownership. This change reflects our evolving vision, growth, and commitment to better serve business partners.