V septembri sme sa zúčastnili s desiatkami hostí, medzi ktorými nechýbal ani J.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku, na prvom zo série slávnostných ocenení the Duke of Edinburgh v Bratislave.  Ide o seba rozvojový program určený pre každého od 14 do 24 rokov. Ak chce niekto získať toto významné ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať po dobu minimálne šesť mesiacov na bronzovej úrovni a aspoň deväť na striebornej úrovni a prekonať štyri výzvy. Ďalej rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.Od roku 2015 bolo ocenených už viac ako 7 000 mladých ľudí a desiatky ďalších ocenenie získajú už túto jeseň, keď sa uskutočnia oceňovania naprieč Slovenskom. Začalo sa 26.9. v Bratislave a ukončia sa 26.10. v Banskej Bystrici. Aj naši členovia – spoločnosti Shell a TESCO – sú medzi tými, ktorí podporujú mladých ľudí a tým aj budúcnosť Slovenska – ďakujeme!


In September, we participated with dozens of guests, including J.E. Nigel Baker, British ambassador to Slovakia, at the first of the series of the Duke of Edinburgh awards ceremony in Bratislava. It is a self-development program designed for everyone from 14 to 24 years old. To achieve this prestigious Duke of Edinburgh – DofE award, one must work hard for a minimum of six months at Bronze level and at least nine months at Silver level and overcome four challenges. Further develop your talent/skill, play sports, engage as a volunteer and finally manage an adventure expedition with your friends. Since 2015, more than 7,000 young people have already been awarded, and dozens more will receive the award already this fall, when awards will be held across Slovakia. It started on 26.9. in Bratislava and will end on 26.10. in Banská Bystrica. Our members – Shell and TESCO – are also among those who support young people and thus the future of Slovakia – thank you!.