Tento týždeň sme mali možnosť zúčastniť sa President´s lunch v House of Lords v Londýne, ktoré organizovala  prezidentka British Chambers of Commerce vo Veľkej Británii, Barónka Martha Lane Fox CBE. Našu komoru reprezentoval pán Leo Teodor Vojčík, z advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, nášho patronátneho člena. Vďaka tejto udalosti sme mali jedinečnú príležitosť spojiť sa s kolegami z celej našej globálnej siete britských obchodných komôr a získať cenné poznatky od expertov ako Priya Lakhani OBE, ktorá bola hlavnou spíkerkou na tomto prestížnom podujatí.

Ďakujeme za pozvanie Britskej obchodnej komore UK, ktorá spája všetky britské  obchodné komory celosvetovo a taktiež Shevaun Haviland a Anne Marie Martin za ich podporu. Sme potešení, že sme mohli byť súčasťou tejto výnimočnej udalosti. 

#networking #businesscommunity #britcham

BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN THE SLOVAK REPUBLIC AT THE PRESIDENT’S LUNCH AT THE HOUSE OF LORDS
This week, we had the opportunity to attend the President’s lunch at the House of Lords in London organised by BCC President Baroness Martha Lane Fox CBE. Our chamber was represented by Mr. Leo Teodor Vojčík, from attorney’s office Vojčík & Partners, our patron member. Thanks to this event, we had a unique opportunity to connect with colleagues from across our global network of chambers and gain valuable insights from experts like Priya Lakhani OBE, who was a key note speaker at this prestigious event.

We thank the British Chambers of Commerce in UK for the invitation, which brings together all British chambers of commerce, as well as Shevaun Haviland and Anne Marie Martin for their support. We are delighted to have been part of this exceptional event. 

#networking #businesscommunity #britcham