19. február 2024

Britská obchodná komora sa stala partnerom Girl’s Day, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2024

V spojení s našim novým členom, neziskovou organizáciou Aj Ty v IT chceme predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám a ženám a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce, či podnikania im tento sektor ponúka.

Girl’s day sa už po jedenástykrát uskutoční 25. apríla počas MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN A DIEVČAT V IT a prepojí dievčatá vo veku 15 – 19 rokov s hosťujúcimi organizáciami, ktoré im ukážu svet IT a technológií.

The British Chamber of Commerce has become a partner of Girl’s Day, which will take place on April 25, 2024.

In conjunction with our new member, the non-profit organization Aj Ty v IT, we want to introduce the world of IT and modern technologies to girls and women and show them the study, work, or business opportunities that this sector offers.

Girl’s Day will take place for the eleventh time on April 25 during the INTERNATIONAL DAY OF WOMEN AND GIRLS IN IT, connecting girls aged 15 to 19 with guest organizations that will show them the world of IT and technology.