Hneď po letnej prestávke naše kroky opäť viedli do našej pobočky v Košiciach, kde sme sa 18.9.2023 opäť stretli s našimi členmi a sympatizantmi. Neprišli sme sami – naším vzácnym hosťom bol J.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec v Slovenskej republike a náš čestný prezident spolu s pani Ivanou Wibladh, Country Director, Slovakia at Department for Business and Trade (DIT). Ich prítomnosť sme využili na to, aby sme spoločne diskutovali o námetoch na podporu podnikania a inšpirácií zo Spojeného kráľovstva. Skutočnosť, že sme v Košiciach boli len deň po konaní Valného zhromaždenia, prispela k tomu, že naša diskusia bola o to aktuálnejšia a odrážala témy, ktoré na výročnom stretnutí prezentovalo predstavenstvo, ako aj členovia. Ďakujeme za opäť skvelú atmosféru advokátskej kancelárii Vojčík & Partners.

Right after the summer break, our steps again led to our branch in Košice, where we met again with our members and sympathizers on September 18, 2023. We did not come alone – our special guest was J.E. Nigel Baker, British Ambassador to the Slovak Republic and our Honorary President together with Mrs. Ivana Wibladh, Country Director, Slovakia at Department for Business and Trade (DIT). We used their presence to discuss business promotion topics and inspirations from the UK together. The fact that we were in Košice only a day after the General Assembly, contributed to the fact that our discussion was all the more current and reflected the topics presented by the board of directors as well as members at the annual meeting. We thank the Vojčík & Partners law office for a great atmosphere again.