Business-networkingové podujatie, ktoré organizujú zahraničné obchodné komory s pôsobnosťou v SR, sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Lindner 12. októbra 2023. V priebehu troch hodín sa účastníci nášho jesenného biznis maratónu mali možnosť zoznámiť s desiatkami nových obchodných partnerov a navzájom predstaviť, čomu sa venujú.

Popular business networking event, organized by foreign chambers of commerce operating in Slovakia, took place in Bratislava’s Lindner Hotel on October 12, 2023. Over the course of three hours, the participants of our autumn business marathon had the opportunity to meet dozens of new business partners and introduce each other to what they do.