Britská obchodná komora je partnerom najväčšej automotive konferencie v regióne NEWMATEC, ktorá sa uskutoční 23.-24. apríla 2024 na Táloch.

Pozývame Vás na 8. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Opäť sa bude konať v hoteli Partizán na Táloch.

Hlavná téma konferencie: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách

Konferenciu bude moderovať Ivan Hodáč, automotive expert a bývalý dlhoročný generálny sekretár ACEA.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration

Ako člen Britskej obchodnej komory máte nárok na zľavu vo výške 10% z ceny vstupenky po použití kódu 24BRITNMTC počas registrácie

We would like to invite you to the automotive conference NEWMATEC 2024 organized by the Automotive Industry Association of the Slovak republic.

NEWMATEC 2024:

Main theme: Current and future trends in the automotive industry and vehicles

Conference venue: Hotel Partizan – Tale, Slovakia

Date: April 23 & 24

The event will be hosted by Ivan Hodáč, automotive expert and former ACEA Secretary General.

More information & registration: www.newmatec.sk

As a member of BritCham you can apply for 10% discout by using promocode: 24BRITNMTC


____________