31. januára 2023 sa konal prvý tohtoročný Speed Business Meeting, obľúbené networkingové podujatie neformálneho združenia obchodných komôr v SR, ChamCham. Aj tentoraz sme patrili medzi komory, ktorých členovia a sympatizanti prejavili najväčší záujem o nadväzovanie nových kontaktov.

Miestnosť, naplnená do posledného miesta, so stolíkmi pre účastníkov, ktoré sú usporiadané do kruhu, sa na dve hodiny zmenila na rušné miesto plné rozhovorov. Každé 1:1 stretnutie trvá 10 minút, aby účastníci zistili, či sa medzi ich podnikaním nachádzajú prieniky pre nové obchodné príležitosti. Ideálny spôsob na nadviazanie nových kontaktov zakončený neformálnym business koktejlom.

On January 31, 2023, this year’s first Speed Business Meeting took place, a popular networking event of the informal association of chambers of commerce in Slovakia, ChamCham. This time too, we were among the chambers whose members and sympathizers showed the greatest interest in establishing new contacts.

The room, filled to capacity, with tables for participants arranged in a circle, turned into a lively place full of conversation for two hours. Each 1:1 session lasts 10 minutes for participants to find out if there is a common platform between their businesses to establish new business opportunities. An ideal way to make new contacts, ending with an informal business cocktail.