Dve tretiny slovenských firiem v kanceláriách ponúkajú zamestnancom prácu z domu

-výsledky dotazníka nájomcov kancelárií-

BRATISLAVA, 2. februára 2022 – Na základe posledných údajov z nedávneho prieskumu na trhu kancelárskych nájomcov na Slovensku realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield vyplýva, že dve tretiny slovenských firiem ponúkajú zamestnancom prácu z domu, uvedomujú si však výhody práce z kancelárie. Prieskum bol uskutočnený na základe online dotazníka, na ktorý odpovedali riaditelia a riadiaci pracovníci 101 spoločností, ktoré prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.

Firmy za hlavnú výhodu kancelárií považujú rýchlejšie riešenie problémov

Až 98 % opýtaných firiem si myslí, že kancelárie poskytujú špecifické výhody oproti práci na diaľku. Aj keď spočiatku pandémie mnoho ľuďom vyhovovala práca z domu, po uplynutí takmer dvoch rokov ľuďom chýba najmä socializácia, možnosti interakcie s tímom, pre niektorých vhodnejšie pracovné podmienky na sústredenú prácu a pracovný kútik. Takmer dve tretiny spoločností uviedli, že kancelárske prostredie umožňuje zamestnancom efektívnejšie riešiť rôzne pracovné problémy a lepšie kooperovať. Priamy kontakt s kolegami je v porovnaní s online komunikáciou rýchlejší a jednoduchší spôsob pomenovania problémov a nachádzania riešení.

Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný

Hybridný pracovný model predstavuje stanovený počet dní do týždňa, kedy má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. 44 % firiem využíva tento model práce, pričom viac ako tretina všetkých spoločností z prieskumu umožňuje prácu z domu maximálne 2 alebo 3 dni týždenne.

Tradičný pracovný model je druhým najfrekventovanejším spôsobom práce na Slovensku. Práca na diaľku je pri ňom povolená len vo výnimočných prípadoch. Takto funguje viac ako štvrtina firiem v krajine.

Plnú flexibilitu pri rozhodovaní o mieste práce ponecháva plne na zamestnancoch viac ako pätina firiem so sídlom na Slovensku. Pracovná flexibilita stúpa na popularite a stala sa konkurenčnou výhodou v rámci benefitov

spoločností. Zamestnanci majú plnú moc v rozhodnutí sa, kde budú pracovať. Pre niekoho je benefitom práca z pohodia domova, iným sa lepšie pracuje z kancelárie.

Iba 2 % respondentov uviedli, že neposkytujú možnosť práce z kancelárie a fungujú tak výhradne na báze práce na diaľku. Je to spôsobené aj prísnymi covid opatreniami niektorých spoločností a zamestnanci vykonávajú prácu výlučne z domu.

„Aj v našej spoločnosti využívame hybridný model práce, kde ako väčšina ostatných firiem, ktoré odpovedali na dotazník pracujeme zvyčajne 2 dni z domu a 3 dni z kancelárie. Hybridný model je novým trendom, ktorý priniesla pandémia a domnievam sa, že sa stane súčasťou fungovania väčšiny spoločnosti na Slovensku,“ hovorí Roman Gazdík, vedúci tímu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Graf: Prehľad využitia pracovných modelov u spoločností pôsobiacich na Slovensku:

Zdroj: Cushman & Wakefield

-KONIEC-

Media Kontakt:
Zuzana Gurová Cushman & Wakefield Tel: + 421 910 894 492 e-mail: zuzana.gurova@cushwake.com              

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je celosvetovým lídrom v oblasti realitných služieb, ktorý prináša mimoriadnu hodnotu realizovaním nápadov v praxi pre nájomcov a vlastníkov nehnuteľností. Cushman & Wakefield patrí k najväčším firmám poskytujúcim realitné služby s 50 000 zamestnancami v približne 400 kanceláriách a 60 krajinách. V roku 2020 mala spoločnosť obrat vo výške 7,8 ​​miliárd USD v rámci hlavných služieb správy nehnuteľností, facility a projektového manažmentu, prenájmu, kapitálových trhov, oceňovania a ďalších služieb. Pre viac informácií navštívte www.cushmanwakefield.sk alebo sledujte @cushwakeslovakia na Instagrame.