13. február 2024

Podujatie TAX SEMINAR zorganizovalo združenie zahraničných komôr na Slovensku ChamCham. Vystúpili naslovovzatí odborníci Lubomira Murgasova z Grant Thornton Slovakia a Miroslav Marcincin z VGD SLOVAKIA. Zúčastnili sa ho aj odborníci z Ministerstva financií SR,  Ľubica Adame, Eva Mihalová, Milada Kuceková a Toško Beran, ktorí trpezlivo odpovedali na otázky zúčastnených.


The TAX SEMINAR event was organized by the association of foreign chambers in Slovakia ChamCham. The experts Lubomira Murgasova from Grant Thornton Slovakia and Miroslav Marcincin from VGD SLOVAKIA spoke. It was also attended by experts from the Ministry of Finance of the Slovak Republic.