ESCO Slovensko provides comprehensive and innovative energy services in the field of effective, economical, and environmentally friendly solutions for companies, municipalities, and state organizations. We bring together the international experience of CEZ ESCO, one of the largest energy service companies in the region of central Europe, with the experience and background of SPP, the largest energy supplier in Slovakia.

We provide wide range of services tailored to your needs and we cover the whole process from design and planning to construction and operation of energy installations. Our services:

 • Energy performance contracting (EPC)
 • Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
 • Lighting
 • Photovoltaics and energy accumulation solutions
 • Energy consulting and management
 • Technical facility management
 • Local distribution grids for energy
 • Electrical substations and other distribution installations

Visit www.escoslovensko.sk for more information.

ESCO Slovensko poskytuje komplexné a inovatívne energetické služby v oblasti efektívnych, úsporných a environmentálnych riešení pre firmy, obce a štát. Spájame medzinárodné skúsenosti spoločnosti ČEZ ESCO, jedného z najväčších poskytovateľov energetických služieb v regióne strednej Európy, so skúsenosťami a zázemím spoločnosti SPP, najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.

Poskytujeme širokú paletu služieb šitých na mieru zákazníkovi a vieme zabezpečiť celý proces od návrhu, cez realizáciu až po prevádzku energetických zariadení. Naše služby:

 • Energetické úspory so zárukou
 • Vzduchotechnika a klimatizácia
 • Osvetlenie v objektoch
 • Zariadenia pre tepelnú energetiku
 • Fotovoltika a akumulácia energie
 • Energetické poradenstvo a management
 • Správa technologických zariadení
 • Lokálne distribučné sústavy
 • Rozvodné zariadenia a trafostanice