Britská obchodná komora v Spojenom kráľovstve spustí trojročnú kampaň zameranú na rodovú rovnosť založenú na zisteniach prieskumu | BCC launches three-year gender equity campaign based on stark research findings  

• Dve tretiny (67%) žien, ktoré sa za posledných 10 rokov venovali starostlivosti o deti, vnímajú, že v dôsledku toho sa spomalil ich kariérny postup • Viac ako osem z desiatich (86%) žien nesúhlasí s tým, že existuje dostatočná podpora pre ľudí so starostlivosťou o starších alebo zdravotne postihnutých príbuzných alebo priateľov  • Takmer polovica…