British Breakfast: Energy-Efficient Operation of Industrial Buildings

Ďalšie podujatie v obľúbenom formáte britských raňajok sa uskutočnilo 21. júna 2023 v Bratislave a o dva dni neskôr v Košiciach. Naša komora je prvou, ktorá podpísala Race to Zero, a tak téma dlhodobej udržateľnosti patrí medzi naše strategické. Aj preto sme vďační za spoluprácu spoločnosti CTP, ktorá sa stala odborným garantom júnových raňajok. Aktuálnej ESG téme Energeticky…