WORKPLACE WELLBEING CONFERENCE

WELL- BEING, WORK-LIFE BALANCE, HAPPINES AT WORK, BELONGING, MINDFULNESS – slová, ktoré sa skloňovali na nedávnej konferencii #WWCon2023-Workplace Wellbeing Conference, kde bola partnerom aj The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic. Cieľomje motivovaný a spokojný zamestnanec, ktorý cíti spolupatričnosť a vie, že mu zamestnávateľ rozumie, že deň sa skladá z pracovnej ale aj súkromnej časti. Na tejto konferencii,…