WELL- BEING, WORK-LIFE BALANCE, HAPPINES AT WORK, BELONGING, MINDFULNESS – slová, ktoré sa skloňovali na nedávnej konferencii #WWCon2023-Workplace Wellbeing Conference, kde bola partnerom aj The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic.

Cieľomje motivovaný a spokojný zamestnanec, ktorý cíti spolupatričnosť a vie, že mu zamestnávateľ rozumie, že deň sa skladá z pracovnej ale aj súkromnej časti. Na tejto konferencii, ktorú zorganizovala a, spolu s Ludmila Guerin, výborne moderovala Zuzana Relovska, sa preberali mnohé zaujímavé témy.

Dnešný well-being v prácie nie je len o benefitoch, dnes je to komplexný proces, akým firma podporuje svojich zamestnancov, aby sa cítili v práci „ako doma“. Vypočuli sme si niekoľko zaujímavých tipov z praxe, no my sme najviac tlieskali nášmu členovi Martin Cibula, Health & Wellbeing Manager – Jaguar Land Rover Slovakia, ktorý s nami pozdieľal celý inovatívny koncept ako to robia v nitrianskom závode.

Takže zastavme sa na chvíľu…STOP
S-STOP
T-Take a breath
O-Observe
P-Proceed

Ďakujeme Zuzana Relovska za pozvanie a veríme, že toto nebol náš posledný spoločný projekt.

 —

JUDr. Ján Azud

Partner RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.