Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní – 6. časť

Zákon o verejnom obstarávaní – bez zmien v roku 2023 Od roku 2018 publikujeme každoročný súhrn zmien v pravidlách verejného obstarávania a systéme revíznych postupov podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní. Apetít po zmenách pravidiel v tejto oblasti sa zdá byť neukojiteľný. Tak sa stalo, že zákon, prijatý v roku 2015, má už viac ako 20 novelizácií…