KPMG ESG CERTIFIKÁCIA

15. február 2024, Bratislava Britská obchodná komora, ktorá presadzuje udržateľné podnikanie, podporuje svojimi aktivitami iniciatívy a vzdelávanie v oblasti ESG. Náš patrón, spoločnosť KPMG prostredníctvom KPMG Business Institute organizuje modulárne vzdelávanie v oblasti ESG – KPMG ESG CERTIFIKÁCIU. Modul 2 KPMG ESG Certifikácia – ESG dotazník – praktický kurz pre klientov bánk (v spolupráci s…