15. február 2024, Bratislava

Britská obchodná komora, ktorá presadzuje udržateľné podnikanie, podporuje svojimi aktivitami iniciatívy a vzdelávanie v oblasti ESG. Náš patrón, spoločnosť KPMG prostredníctvom KPMG Business Institute organizuje modulárne vzdelávanie v oblasti ESG – KPMG ESG CERTIFIKÁCIU.

Modul 2 KPMG ESG Certifikácia – ESG dotazník – praktický kurz pre klientov bánk (v spolupráci s SBA)

 • Termín: 21.3. 2024 od 9,00 do 12,00
 • Získate prehľad o základnom rámci ESG informácií, ktoré od Vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.
 • Na kurze sa budeme venovať téme vzorového ESG dotazníka, ktorý vytvorila Komisia pre ESG a udržateľnosť na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA)
 • Spolupracujeme s SBA, aby sme vám poskytli informácie priamo zo zdroja a tak sa budete vedieť včas pripraviť na požiadavky zo strany bánk.

Modul 3 KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

 • Termín: 14.5. 2024 od 9,00 do 16,30
 • Dozviete sa základný rámec ako postupovať pri vykazovaní emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3)
 • Získate odpoveď na otázku prečo je dôležité v rámci ESG monitorovať aj iné emisie znečisťujúcich látok, nielen skleníkové plyny
 • Možnosť absolvovať test a získať KPMG ESG certifikát – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?.

Modul 5 KPMG ESG Certifikácia – Cirkulárna Ekonomika

 • Termín: 9.4. 2024 od 9,00 do 16,30
 • Porozumiete princípom a významu cirkulárnej ekonomiky v kontexte udržateľnej firemnej stratégie
 • Osvojíte si vedomosti potrebné na úspešné implementácie princípov cirkulárnej ekonomiky do Vašich podnikových stratégií.
 • Možnosť absolvovať test a získať KPMG ESG certifikát – Cirkulárna ekonomika

Členovia Britskej obchodnej komory majú na všetky moduly zľavu 10 %. Prihláste sa na vzdelávanie na: https://www.business-institute.sk/aktualne-vzdelavacie-kurzy/ a do poznámky uveďte Britcham.

The British Chamber of Commerce, which advocates for sustainable business practices, supports initiatives and education in the field of ESG (Environmental, Social, and Governance). Our patron, KPMG, through the KPMG Business Institute, organizes modular education in ESG – the KPMG ESG CERTIFICATION. The certification takes place in the Slovak language, and Britcham members receive a 10% discount.