STALI SME SA ASOCIOVANÝM PARTNEROM V PROJEKTE RE-FEM

So Slovak Business Agency (SBA) sme nadviazali dialóg v súvislosti s medzinárodným projektom RE-FEM („Upskilling pathways for REsiliency in the post-Covid era for FEMale Entrepreneurs“), ktorý je zameraný na podporu žien podnikateliek a podporuje odolné, inkluzívne komunity. K plánovaným cieľom projektu RE-FEM patrí napr. platforma otvoreného vzdelávania, na ktorej bude dostupný online kurz pre odbornú prípravu v oblasti podnikania a reziliencie…