Webinár: Transferové oceňovanie

V spolupráci s naším členom Crowe Advartis Accounting s. r. o. sme dňa 25. júna 2024 usporiadali bezplatný webinár, ktorého cieľom bolo zhrnúť skúsenosti a poznatky daňových poradcov z oblasti transferového oceňovania a jeho kontroly realizovanej finančnou správou. Webinár otvorila Ing. Katarína Ďuriačová​, manažér a daňový poradca, Crowe Advartis Tax, k.s., ktorá účastníkom priblížila aktuálne platnú legislatívu,…