THE GENERAL ASSEMBLY OF THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE ELECTED NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS WHO WILL TAKE UP THEIR MANDATE FROM SEPTEMBER 2024

The Annual General Meeting of the British Chamber of Commerce was held on June 24th. We welcomed all members of the board Miroslava Remenárová , Tatiana Hargašová, Lucia Raimanová, Katarína Pšenáková, Karen Eastwood, Eduard Szattler, Richard Bright and we had the honor to welcome H.E. Nigel Baker, Ambassador of the United Kingdom to Slovakia and Honorary President of the British Chamber of Commerce in Slovakia.

The general assembly was connected with the election of new members of the board of directors. The election took place continuously throughout the assembly and was associated with the approval of the Annual Report for 2023, as well as the Financial Report and the amendment of the statutes of the British Chamber of Commerce.

The report on the activities and future direction of the chamber was presented by the Chairwoman of the board Miroslava Remenarová. The Financial Report for 2023 was presented by Tatiana Hargašová, the vice-president of the board of our chamber. Eduard Szattler, a member of the board, informed about the change in the articles of association. In the end, the chairwoman thanked Lucia Raimanová for her contribution during her time on the board of the chamber, and also welcomed the new member of the board, Ivana Heretik Vačoková, CEO of Talent Solutions, s.r.o.

Thank you all for your support and inspiration. We are already looking forward to meeting our members in our next activities. Please find more pictures HERE

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE BRITSKEJ OBCHODNEJ KOMORY ZVOLILO NOVÝCH ČLENOV PREDSTAVENSTVA, KTORÍ SA UJMÚ SVOJHO MANDÁTU OD SEPTEMBRA 2024

Výročné Valné zhromaždenie Britskej obchodnej komory sa uskutočnilo 24. júna 2023. Prebehlo za účasti všetkých členov predstavenstva Miroslava Remenárová, Tatiana Hargašová, Lucia Raimanová, Katarína Pšenáková, Karen Eastwood, Eduard Szattler, Richard Bright a mali sme česť privítať aj J.E. Nigela Bakera, ambasádora Spojeného kráľovstva na Slovensku a čestného prezidenta Britskej obchodnej komory na Slovensku.

Valné zhromaždenie bolo spojené s voľbou nových členov predstavenstva. Voľba prebiehala priebežne počas celého zhromaždenia a bola spojená so schválením Výročnej správy za rok 2023, ako aj Finančnej správy a zmenu stanov Britskej obchodnej komory.

Správu o aktivitách a budúcom smerovaní komory predniesla predsedníčka predstavenstva Miroslava Remenarová. Finančnú správu za rok 2023 predstavila Tatiana Hargašová, podpredsedníčka predstavenstva našej komory. O zmene stanov informoval Eduard Szattler, člen predstavenstva.

Predsedníčka predstavenstva sa na záver poďakovala Lucii Raimanovej za jej prínos počas pôsobenia v predstavenstve komory, zároveň privítala novú členku predstavenstva, Ivanu Heretik Vačokovú, CEO spoločnosti Talent Solutions, s.r.o.

Všetkým  ďakujeme za podporu a inšpiráciu. Už teraz sa tešíme na stretnutia s našimi členmi pri našich ďalších aktivitách. Viac fotiek nájdete TU