V spolupráci s naším členom Crowe Advartis Accounting s. r. o. sme dňa 25. júna 2024 usporiadali bezplatný webinár, ktorého cieľom bolo zhrnúť skúsenosti a poznatky daňových poradcov z oblasti transferového oceňovania a jeho kontroly realizovanej finančnou správou.

Webinár otvorila Ing. Katarína Ďuriačová, manažér a daňový poradca, Crowe Advartis Tax, k.s., ktorá účastníkom priblížila aktuálne platnú legislatívu, keďže od 1. januára 2024 platí novela Zákon o dani z príjmov. Táto reflektuje na Smernicu OECD, výkladový prostriedok na aplikáciu pravidiel transferového oceňovania čo sa týka medzinárodného resp. lokálneho rozmeru.

Špeciálny hosťom podujatia bola Ing. Veronika Frnková, PhD., vedúca kontroly na Úrade pre vybrané hospodárske subjekty na Finančnej správe SR. Ako uviedla počas svojej prezentácie, najčastejšie chyby vyskytujúce sa vo výkazoch daňových subjektov sú:

  • Ceny stanovené odhadom
  • Chýbajúca evidencia
  • Neupravená transferová dokumentácia skupiny
  • Neznalosť problematiky
  • Nedostatočná identifikácia závislej osoby