V mene Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike vyjadrujeme hlbokú sústrasť kráľovskej rodine v súvislosti so skonom Jej Veličenstva, kráľovnej Alžbety II., z Božej milosti kráľovnej Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jej ďalších ríš a území, hlavy Spoločenstva národov a Ochrankyne viery.

Počas siedmich desaťročí svojej služby britskému Spoločenstvu národov kráľovná oddane slúžila mnohým miliónom ľudí nielen v rámci Spoločenstva, ale aj po celom svete, ako večný symbol vodcovstva, sily a odvahy, a tiež súcitu a empatie.

Kráľovná sa stala vernou a spoľahlivou služobníčkou svojho ľudu, no i autoritou rešpektovanou a oceňovanou svetovými lídrami. Sme vďační, že sa podieľala na formovaní obrazu sveta, v ktorom dnes žijeme.

S veľkým smútkom sme prijali správu o jej odchode. Vážime si a oslavujeme jej lojálnosť a oddanosť. Zostáva v našich mysliach a srdciach.

Žaneta Kúdelová, Výkonná riaditeľka

Britská obchodná komora v Slovenskej republike

On behalf of the British Chamber of Commerce in the Slovak Republic, we express our deepest condolences to the Royal Family on the Passing of Her Majesty, Queen Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth and Defender of the Faith.

Throughout her seven decades of service to the British Commonwealth of Nations, the Queen gave devoted service to many millions within the Commonwealth and the World as an everlasting symbol of leadership, strength, and courage, as well as compassion and empathy.

The Queen has been a dedicated and trustworthy servant of her people respected and valued by leaders of many countries. We are grateful for her role in shaping the world in which we live, as our strength and stay through all these years.

We mourn her passing with great sadness. We honour and celebrate her loyal service. She remains in our minds and hearts.

Žaneta Kúdelová, Executive Director

British Chamber of Commerce in the Slovak Republic