Čo prinesie nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania? Panelová diskusia na pôde Hospodárskych novín načrtla budúcnosť nájomného bývania na Slovensku.

Bratislava, 28. júna 2022 – Hospodárske noviny v spolupráci s HN Club zorganizovali panelovú diskusiu pod názvom “Začína sa revolúcia na trhu nehnuteľností?”, ktorej hlavnou témou bol nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania.

Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku, a súčasne manažérka pre firemné záležitosti v spoločnosti Jaguar Land Rover, sa zúčastnila diskusie spolu so Štefanom Holým, podpredsedom vlády SR, Andrejom Kvasničkom, Tax Partnerom zo spoločnosti BDO, Vladimírom Bakešom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom poisťovne Kooperativa a Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom Cresco Real Estate. Diskusiu moderoval František Kvarda, zástupca šéfredaktorky Hospodárskych novín.

V diskusii zaznelo množstvo faktov a podnetných myšlienok, ktoré načrtli budúcnosť nájomného bývania na Slovensku a predstavili nové perspektívy a možnosti, ktoré štátom podporované nájomné bývanie otvára pre investorov, developerov, zamestnávateľov, ale i samotný štát.

Účastníci diskusie hľadali odpovede na otázky, či je slovenský trh pripravený na realitnú revolúciu, ktorú nový zákon vyvolá, akú úlohu zohrajú v celom systéme mestá a obce, a či Slováci zotrvajú na prvých priečkach v Európe, čo sa týka osobného vlastníctva nehnuteľností.

Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku a manažérka pre firemné záležitosti Jaguar Land Rover, po skončení panelovej diskusie uviedla: “Som rada, že som mala možnosť zúčastniť sa debaty o novom zákone o štátnej podpore nájomného bývania už pri jeho vzniku a zastupovať v nej hlas zamestnávateľov. Teší ma najmä, že tento hlas bol vypočutý.

Mobilita pracovnej sily čelí mnohým ťažkostiam, (ne)dostupnosť bývania je limitom pre presťahovanie sa za prácou, a tiež spôsobuje zvyšovanie nákladov zamestnávateľov na zamestnancov. Firmy sú nútené vynaložiť nemalé prostriedky na ubytovanie v ubytovniach, či zvozovú dopravu. Nový zákon umožní zamestnávateľom presmerovať tieto náklady na nájomné byty, príspevok bude maximálne 360 € za mesiac, bude daňovo uznateľným nákladom a oslobodený od odvodov.

Ďalším krokom bude informovanie zamestnávateľov o možnostiach nájomného ubytovania, a tiež nastavenie vykonávacích predpisov takým spôsobom, ktorý umožní získať bývanie aj tým zamestnancom, ktorí by inak napr. nemohli získať hypotekárny úver. Zákon tu teda je. Diskusiu o pripravovanom nariadení otvoríme aj v rámci BritCham.

Kým však bude vybudovaný prvý nájomný dom podľa možností nového zákona, určite by pomohlo rýchle a prínosné opatrenie MF SR, ktorým by mohlo byť zvýšenie nepeňažného plnenia oslobodeného od dane, a to príspevku zamestnávateľa na ubytovanie: zo súčasných 100 na 200 €. Pri akútnom nedostatku zamestnancov naprieč odvetviami by to mohol byť účinný spôsob, ako mobilitu zamestnancov skutočne ´zmobilizovať´.”