Jarná edícia úspešného podujatia Speed Business Meeting sa uskutočnila 21. mája v priestoroch hotela Lindner.

Viac ako 70 účastníkov obľúbeného biznis networkingu Speed business meeting pod taktovkou zahraničných komôr na Slovensku si odnieslo množstvo nových kontaktov.

Podujatie SPEED BUSINESS MEETING, ktoré pravidelne štvrťročne organizuje The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic spoločne s ostatnými zahraničnými obchodnými komorami, je otvorené pre členov, ale aj pre našich sympatizantov.


The spring edition of the successful Speed Business Meeting event took place on May 21 in the premises of the Lindner Hotel.

More than 70 participants of the popular business networking Speed business meeting under the baton of foreign chambers in Slovakia made a lot of new contacts.

The SPEED BUSINESS MEETING event, organized quarterly by The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic together with other foreign chambers of commerce, is open to members, but also to our sympathizers.


____________