ST. GEORGE alebo sv. JURAJ je patrónom Anglicka, ale aj Bratislavy.

Každoročné oslavy St.George‘s day z Anglicka sa stali inšpiráciou pre náš neformálny “after work drink”, spojený s oslavou tohto patróna. Naši hostia sa výborne pobavili aj pri “pub kvíze” a musíme uznať, že všetci preukázali slušné vedomosti. Odmenou im boli chutné darčeky z indalo farma od Sascha Carrez.
Za príjemnú atmosféru všetkým zúčastneným ďakujeme.

ST. GEORGE or St. JURAJ is the patron saint of England, but also of Bratislava.

The annual celebration of St.George’s day from England became the inspiration for our informal “after work drink”, connected with the celebration of this patron saint. Our guests also had a great time at the “pub quiz” and we have to admit that they all demonstrated decent knowledge. They were rewarded with delicious gifts from Sascha Carrez’s indalo farm.
We thank all participants for the pleasant atmosphere.____________