Od 28. júna nájdete zastúpenie našej komory aj v Košiciach, a to v prekrásnej dobovej vile, sídle nášho člena, advokátskej kancelárie Vojčík & Partners.  Ďakujeme tým, čo ste mali možnosť prísť medzi nás na ´čaj o piatej´ – boli medzi vami súčasní členovia, ale aj sympatizanti. Nové zastúpenie symbolicky pokrstili lístkami pravého čaju Eduard Szattler, Vojčík & Partners a člen nášho predstavenstva spolu s Miroslavou Remenárovou, predsedníčkou predstavenstva. Po ňom nemohlo chýbať ani poďakovanie a to vo forme odovzdania členských certifikátov.

Medzi hosťami nechýbali okrem zástupcov podnikateľskej sféry ani zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice aj akademickej obce.

Scroll to see English version

Atmosféra z otvorenia pobočky v Košiciach.

From June 28, you will find a representation of our chamber in Košice, in a beautiful historical villa, the seat of our member, law firm Vojčík & Partners. Thank you to those who had the opportunity to join us for ‘tea at five’ – there were current members, but also sympathizers. The new representation was opened with real tea leaves by Eduard Szattler, partner of the Vojčík & Partners and a member of our board together with Miroslava Remenárová, the chairwoman of the board. We thanked our members and handed over membership certificates.

Among the guests, in addition to representatives of the business sphere, there were also representatives of the Košice self-governing region, the city of Košice, and the academic community.

____________