Náš dlhoročný člen, advokátska kancelária Vojčík & Partners, sa v tomto roku posilnila o nových, kľúčových partnerov, no v Bratislave zmenila aj sídlo. Po novom ich klienti nájdu v centre Bratislavy.

Slávnostného otvorenia priestorov sa zúčastnila nielen celá advokátska kancelária na čele s managing partnerom Leom Teodorom Vojčíkom, ale aj ďalší významní hostia a tiež zástupcovia Britskej obchodnej komory na Slovensku. “Veríme, že si naši klienti užijú komfort a unikátnu atmosféru secesie, ktorú tieto priestory ponúkajú,” povedal počas galavečera, ktorý sa konal začiatkom októbra, Leo Teodor Vojčík.

Spoločnosť Vojčík & Partners sa spolu s Izraelskou obchodnou komorou presťahovali do reprezentatívnych butikových priestorov historickej budovy Roland Offices. Ide o zrekonštruovaný objekt Paláca Uhorskej eskontnej a zmenárenskej banky situovaný v srdci historického centra Bratislavy.

Nová adresa jednej z našich najznámejších slovenských advokátskych kancelárií Vojčík & Partners, ako aj Izraelskej obchodnej komory je: Roland Offices, Hlavné námestie 5, Bratislava.

Kancelárii Vojčík & Partners, ako aj Izraelskej obchodnej komore blahoželáme k presťahovaniu a želáme, aby sa im v nových priestoroch darilo.

O spoločnosti Vojčík & Patners

Advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners založil v roku 1991 v Košiciach prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Nadviazal tak na právnu tradíciu Vojčíkovcov, ktorých korene siahajú do obdobia 1. Československa. Sieť advokátskych a patentových kancelárií dnes vedie jeho syn, JUDr. Leo Teodor Vojčík.

Našim klientom poskytujeme kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni.

Sme obzvlášť hrdí na naše znalosti a skúsenosti, ale najmä na naše výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva. Hovorí sa o nás, že patríme k absolútnej špičke na Slovensku v oblasti duševného vlastníctva.

Sídlo spoločnosti je v Košiciach s pobočkami v Žiline a Bratislave.

V rámci COLLEGIUM, aliancie advokátskych kancelárií, vieme našim klientom poskytnúť priamu právnu podporu v Českej republike a Maďarsku s našimi kolegami Urbanom a Hejdukom z Prahy a Bitai Law Firm z Budapešti.

Our long-time member, the Vojčík & Partners law firm, was strengthened this year by new key partners, but also changed its headquarters in Bratislava. Clients will now find them in the centre of Bratislava.

The ceremonial opening of the premises was attended by the entire law firm headed by Managing Partner Leo Teodor Vojčík, and other important guests and representatives of the British Chamber of Commerce in Slovakia. “We believe that our clients will enjoy the comfort and unique atmosphere of art nouveau that these spaces offer,” said Leo Teodor Vojčík during the gala evening, which was held at the beginning of October.

Vojčík & Partners, together with the Israel Chamber of Commerce, moved into the representative boutique premises of the historic Roland Offices building. It is a renovated building of the Palace of the Hungarian Discount and Exchange Bank located in the heart of the historic centre of Bratislava.

The new address of one of our most famous Slovak law firms, Vojčík & Partners, as well as the Israel Chamber of Commerce is Roland Offices, Hlavné námestie 5, Bratislava.

We congratulate Vojčík & Partners and the Israel Chamber of Commerce on their move and wish them well in their new premises.

About Vojčík & Patners

The law firm Vojčík & Partners was founded in 1991 in Košice by prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. He thus continued the legal tradition of the Vojčík family, whose roots go back to the period of First Czechoslovakia. Today, the network of law and patent offices is run by his son, JUDr. Leo Teodor Vojčík.

We provide our clients with a complete legal service at a high professional level.

We are especially proud of our knowledge, and experience, but especially our results in the field of intellectual property law. It is said about us that we belong to the absolute top in Slovakia in the field of intellectual property.

The company’s headquarters are in Košice, with branches in Žilina and Bratislava.

As part of COLLEGIUM, the alliance of law firms, we can provide our clients with direct legal support in the Czech Republic and Hungary with our colleagues Urban and Hejduk from Prague and Bitai Law Firm from Budapest.